آثار منتشر شده

سال ۱۳۹۵ سال پُرکاری برای حامد نیازی بود و دو اثر از او در دسترس قرار گرفت:
اولین کتاب او سرگیجه نام داشت
که شامل اشعار سپید، کوتاه و مینیمال هایی بود که در خلالِ سالهای ۹۳ تا ۹۵ نوشته شده بودند.
بلافاصله پس از اتمامِ سرگیجه
حامد نیازی به پیشنهاد دوستانش نگارش شبِ فیروزه‌ای را آغاز کرد که مانند اثرِ قبلی شامل قطعاتِ کوتاه و مینیمال بود.
حامد فروشِ هر دو اثر را شخصا به عهده گرفت تا طبق وعده‌ی قبلی از درآمدش برای کودکانِ نیازمند در مقاطعِ مختلفِ سال
لوازم ‌التحریر و لباسِ نو تهیه شود.
این دو مجموعه توسط انتشاراتِ هاتف مشهد منتشر شد و به خواست شاعر هیچگاه تجدید چاپ نشدند!
نامه های سوخته اثر سوم او بود که با تغییرات محسوسی از نظر سبک نگارش مواجه بود.این کتاب ابتدا در ایران لغو مجوز شد و حامد نیازی مجموعه را برای چاپ به انگلستان فرستاد.پس از انتشار این خبر و پیگیری ناشر نامه های سوخته با اندکی تغییر مجوز انتشار دریافت کرد و در مرداد سال ۹۷ توسط نشر آرنا(نیک مهر) و مجددا به درخواست شاعر در یک نوبت و تعداد محدود منتشر شد!
با اعلام حامد نیازی سهم او از فروش کتاب سوم به کودکان کار اختصاص خواهد یافت.خرداد ماهِ سال ۹۸ بود که فرزندِ سوم حامد نیازی(یک اتفاقِ ساده) متولد شد.این‌ کتاب که به قولِ شاعر دُردانه‌اش تا این‌جای کار به حساب می‌آید مانند نامه‌های سوخته از طریق انتشارات آرنا نیکمهر منتشر شده است.