آثار منتشر شده

سال ۱۳۹۵ سال پُرکاری برای حامد نیازی بود و دو اثر از او در دسترس قرار گرفت:اولین کتاب او “سرگیجه” نام داشت که شامل اشعار سپید، کوتاه و مینیمال هایی بود که در خلالِ سالهای ۹۳ تا ۹۵ نوشته شده بودند.
بلافاصله پس از چاپ سرگیجه بود که کار انتشار “شبِ فیروزه‌ای” را آغاز کرد که مانند اثرِ قبلی شامل قطعاتِ کوتاه و مینیمال بود.
این دو مجموعه توسط انتشاراتِ هاتف در مشهد منتشر شد و پس از اتمام نسخه فیزیکیِ چاپ اول  به خواست شاعر هیچگاه تجدید چاپ نشدند!
“نامه های سوخته” اثر سوم او بود که با تغییرات محسوسی از نظر سبک نگارش مواجه شد.این کتاب ابتدا در ایران لغو مجوز شد و مجموعه برای چاپ به انگلستان فرستاده شد.پس از انتشار این خبر و پیگیری ناشر نامه های سوخته با اندکی تغییر مجوز انتشار دریافت کرد و در مرداد سال ۹۷ توسط نشر آرنا(نیک مهر) و مجددا به درخواست شاعر در یک نوبت و تعداد محدود منتشر شد! خرداد ماهِ سال ۹۸ بود که فرزندِ چهارم حامد نیازی”یک اتفاقِ ساده” متولد شد.این‌ کتاب نیز از طریق انتشارات آرنا نیکمهر منتشر شده است.

پنجمین‌ اثر وی “رنگ صدای تو آبی بود” نام‌ گرفت که در زمستان سال ۱۴۰۰ توسط انتشارات آرنا نیکمهر به مخاطبین شعر عرضه شد این مجموعه شامل اشعار سپید ،حجم و نیمایی‌ست.