5a4fabcd 6e41 4be0 9c2b f96f60bde431 - صفحه اول

با چشم‌های بسته
نامش را
بر برگِ تاک می‌نویسم
گَس چون شراب!
“شعر”
معشوقه‌ی من

حامد نیازی

شاعر نسل جدید ایران

  با هر آنچه که باید می‌گفتمت و در توانم‌ نبود! با هر چیز که باید می‌شنیدم و نشد! یادت را در گلدانی خالی سبز

ادامه مطلب »

جمعه یعنی من باشم چند خاطره‌ی بوسیدنی‌ات و یک سوالِ تکراری تو پرستیدنی بودنت به خدا رفته، من تنهایی‌ام نه؟ شعری از کتاب: رنگ صدای

ادامه مطلب »

هنری ندارم مگرجای هوا، تو را نفس بکشمتو را جای باران، بپرستمجای خدا، تو را ببینمو تو را با خویش، در آینه اشتباه بگیرم!من‌هنری ندارم

ادامه مطلب »

عشق تویی کمی زیباترزیبا تویی کمی دلرُباتردلرُبا تویی کمی مهربان‌ترمهربان تویی کمی زندگی‌ بخش‌ترزندگی تویی کمی پُرشورترعاشق منم!گُل تویی کمی‌ خوش بوتررنگین‌کمان تویی کمی خوش‌

ادامه مطلب »

من تمامِ زنان را روزی مُلاقات کردممن به تمامِ زنان شبی اندیشیدموقتی او را برای اولین‌بار دیدم بُرشِ شعری از کتاب:یک‌ اتفاق ساده

ادامه مطلب »

چنان در آغوش گیرمتکه نَشت کنی در منآهسته،آهستهچون ساغری تُهی شوی از خویشتنو اگر از دلتنگی هیچ‌ مگوییبه باد بسپرمت با بغضچون‌ پَری جا مانده

ادامه مطلب »

زیبایی‌ات مُسبّب خلقتِ چشم بوددر دنیای صورتملب، نازل شد که بگویمت و ببوسانمتاز پلک‌هایم خورشید می‌تَراودپس از طلوعِ تو به شبمو در شبم، مهتاب هبوط

ادامه مطلب »

هر جایِ دنیا که به من فکر کنیمن به نزدیکترین خاطره‌ی‌مان می‌رومخاطره‌ی اولین دیدارهمان که اَمانم را بُریدهکاش میشد فردادوبارهبرای اولین بارمی‌دیدمت!بُرشِ شعری از کتابِ:نامه‌های

ادامه مطلب »

پربازدیدها :

صبحگاهان یکی از خاطراتت که بیش از همه دوستش میدارم بیدارم‌ میکند برایم شعری تازه‌دم میریزد مینوشم دوستت میدارم و زندگی اینگونه برایم از نو

ادامه »

وادارم کن به پروانه شدن، به سوختن وادارم کن به عشق، به زیباتر شدن حال که مرا از تو گریزی نیست وادار کن مرا به

ادامه »

درد را از هر سوی که بنویسم شعر است حتی اگر جهانی را عاشقِ عشق کند مدتی‌ست شناسنامه‌ام را نمی‌یابم عکس‌های کودکی‌ام را نیز پدرم

ادامه »

عشق تو چون خداست همه‌جا هست و همه‌چیز از اوست به هر سوی که می‌نگرم جهانم از تو آکنده است و به هر سمت که‌

ادامه »

دست من‌ نیست اگر با آن پیراهن که آکنده‌ست از عطر تو ایستاده‌ام در مسیر باد تا قاصدکان دسته دسته به من‌ کوچ‌ کنند من

ادامه »