5a4fabcd 6e41 4be0 9c2b f96f60bde431 - صفحه اول

با چشم‌های بسته
نامش را
بر برگِ تاک می‌نویسم
گَس چون شراب!
“شعر”
معشوقه‌ی من

حامد نیازی

شاعر نسل جدید ایران

برای زنی که دوستش دارم از زیبایی‌اش نگویید یا از آتش یا عشق! برایش از باران،مه،دریا و رنگین‌کمان نگویید! از رویا،پاییز،آغوش و بوسه هم! زنی

ادامه مطلب »

مرا صدا بزن به نام‌ کوچکم که در دهان کوچکت شکوفه می‌دهم بهار می‌شوم   مرا بخوان به سان شعر سبز بیشه‌ها به رنگ سرخ

ادامه مطلب »

با من به کدام زبان سخن گفته‌ای؟ که این گونه هیچ کلامی را جز از نای نازک تو درک‌ نمیتوانم گفت و هیچ صدایی را

ادامه مطلب »

عشق تو چون خداست همه‌جا هست و همه‌چیز از اوست به هر سوی که می‌نگرم جهانم از تو آکنده است و به هر سمت که‌

ادامه مطلب »

نشانِ تو را از هر کس می‌گیرم به اوج به محفلِ اَبرهای طویل اشاره می‌کند مگر از آسمان می‌آیی؟ بگو کیستی که از خش‌خش برگ‌های

ادامه مطلب »

صبحگاهان یکی از خاطراتت که بیش از همه دوستش میدارم بیدارم‌ میکند برایم شعری تازه‌دم میریزد مینوشم دوستت میدارم و زندگی اینگونه برایم از نو

ادامه مطلب »

در فکرم چه می‌گذرد؟ آن‌چه تو بیاندیشی در چشم‌هایم چه پیداست؟ آن‌چه تو ببینی از لب‌هایم چه میچکد؟ آن‌چه تو را سیراب کند در گوش‌هایم

ادامه مطلب »

از سکوتِ پیشِ از تو،تا سرودِ آمدنت راهی‌ست بس طویل که در آن پاهایم مرا و من نیز دل را جا نهادیم پس میخو‌انم تو

ادامه مطلب »

پربازدیدها :

بگو رنگین‌کمان از کدام دستت می‌چکد؟ تا‌ بگیرمش بُرش شعری از کتابِ: نامه‌های سوخته

ادامه »

رنگ‌ها در پیِ فتحِ باغ و زوزه‌ی منحوسِ باد در فکرِ شکستنِ دلِ پنجره تمامِ پاییز است این! برشِ شعری از کتابِ: یک اتفاق ساده

ادامه »

باران پس از توست تماشایی‌ترین کارِ خدا بُرش شعری از‌ کتابِ: یک اتفاقِ ساده

ادامه »

هنری ندارم مگرجای هوا، تو را نفس بکشمتو را جای باران، بپرستمجای خدا، تو را ببینمو تو را با خویش، در آینه اشتباه بگیرم!من‌هنری ندارم

ادامه »

دروغ چرا؟بی‌تو شوقی برایزنده ماندن نیست! بُرشِ شعری از کتاب: یک‌ اتفاق ساده

ادامه »