با هر آنچه که باید می‌گفتمت و

در توانم‌ نبود!

با هر چیز که باید

می‌شنیدم و نشد!

یادت را در گلدانی خالی

سبز نگاه می‌دارم

به این امید

که بازآیی و باز آیم

 

برش شعری از کتاب:

رنگ صدای تو آبی بود

جمعه یعنی من باشم

چند خاطره‌ی بوسیدنی‌ات

و یک سوالِ تکراری

تو پرستیدنی بودنت به خدا رفته،

من تنهایی‌ام

نه؟

شعری از کتاب:

رنگ صدای تو آبی بود

هنری ندارم مگر
جای هوا، تو را نفس بکشم
تو را جای باران، بپرستم
جای خدا، تو را ببینم
و تو را با خویش، در آینه اشتباه بگیرم!
من‌هنری ندارم مگر
تو را دوست بدارم
و این تویی
که این را
چنان زنانه به من آموختی
که عشق بناممش!

برش شعری از کتاب:

نامه‌های سوخته

عشق تویی کمی زیباتر
زیبا تویی کمی دلرُباتر
دلرُبا تویی کمی مهربان‌تر
مهربان تویی کمی زندگی‌ بخش‌تر
زندگی تویی کمی پُرشورتر
عاشق منم!
گُل تویی کمی‌ خوش بوتر
رنگین‌کمان تویی کمی خوش‌ رنگ‌تر
و شعر تویی کمی عاشقانه‌تر
همه‌ چیز تویی
و دنیا برایم آغوش توست
تنها کمی بزرگ‌تر


بُرشِ شعری از کتاب:
نامه‌های سوخته

چنان در آغوش گیرمت
که نَشت کنی در من
آهسته،آهسته
چون ساغری تُهی شوی از خویشتن
و اگر از دلتنگی هیچ‌ مگویی
به باد بسپرمت با بغض
چون‌ پَری جا مانده از ققنوس
به آتش جانم‌ چو اَندر شوی
هزار عشق از تو زاده شود
ناگه چنان گُر گیرم از تو
که هزاران باران خاموشی‌ام را نتواند دید
شُستَنم را نتواند خواست
آه…

بُرشِ شعری از کتابِ:
یک اتفاق ساده

زیبایی‌ات مُسبّب خلقتِ چشم بود
در دنیای صورتم
لب، نازل شد که بگویمت و ببوسانمت
از پلک‌هایم خورشید می‌تَراود
پس از طلوعِ تو به شبم
و در شبم، مهتاب هبوط می‌کند
تا در نوری کم‌سو،
که رخنه کرده در ظلمتِ اتاق
بوسه‌هایم را بیابم‌، که تنیده‌اند بَر اَندامت
و اَندامت، رازقی عصیانگری‌ست
که‌ مریم وار!
مادرِ تمام شعرهاست

برشِ شعری از کتابِ:
یک اتفاق ساده

هر جایِ دنیا که به من فکر کنی
من به نزدیکترین خاطره‌ی‌مان می‌روم
خاطره‌ی اولین دیدار
همان که اَمانم را بُریده
کاش میشد فردا
دوباره
برای اولین بار
می‌دیدمت!
بُرشِ شعری از کتابِ:
نامه‌های سوخته

از من‌ سلام بر تو
ای باران تمام‌قَد
ایستاده بر، اِنحنای خیالت
ای آتش، وامدارِ نگاهت
ای چون من هزار شاعر،در بند رویایت
ای چون خدا خودی
ای معجزه، قداستِ مستیِ شراب
از من سلام بر تو که معشوقه‌ی منی

برش شعری از کتابِ:
یک اتفاق ساده

کاش امروز اینجا بودی
باران می‌گرفت
قدم‌ می‌زدیم
تو ذوق می‌کردی و من‌ تماشا
کاش بودی و می‌دیدی
وقتی تو حواسم را زودتر از باران پَرت می‌کنی
خیس نمی‌شوم
من این‌جا
بی‌تو
زیرِ باران
آب می‌شوم!

شعری از کتابِ:
نامه های سوخته